Internet Explorer 7 naujausi triukai

Peržiūrėkite apačioje esančius pranešimus. Jie yra labai naudingi ir tikrai Jums pravers.

Patogesnis naršymas

Paleidus naršyklę įsikrauna mėgstamos svetainės

Jau ir senesnėms “Internet Explorer“ versijoms galima būdavo nurodyti, kad įjungus naršyklę, automatiškai įsikrautų mėgstamas puslapis. O ką daryti, jei megstamų svetainių yra ne vienas, o keli.? “Internet Explorer 7“ naršyklėje galime nurodyti kelis puslapius, kurie įjungus naršyklę atsidarys skitingose kortelėse.

1. Žingsnis
Paleidžiame naršyklę “Internet Explorer 7“. Jos lango dešinėje spaudžiame Tools ir išsiskleidusiame sąraše pasirenkame Internet Options

2 žingsnis
Atsidariusiame lange Internet Options pasirenkame skirsnį General. Laukelyje įrašome svetainės adresą, spaudžiame Enter ir įrašome kitą. Uždarome langą spausdami OK.

3 žingsnis
Kitą kartą įjungus naršyklę pamatysime, kad atsidaro dvi kortelės su mėgstamais puslapiais. Katodami šį patarimą galime nurodyti ir daugiau puslapių, kuriuos automatiškai atidarys naršyklė