Windows Vista naujausi triukai.

Peržiūrėkite apačioje esančius pranešimus. Jie yra labai naudingi ir tikrai Jums pravers.

Greičiau pasiekiame aplanką (My Computer)

Įjungiame My Computer rodymą užduočių juostoje.

Norėdami peržiūrėti pagrindinio aplanko My Computer turinį, pirmiausiai darbalaukio apačioje turime paspausti mygtuką  Start . Tačiau galime šį aplanką  atidaryti ir greičiau.

1 žingsnis
Dešiniuoju pelės klavišu spustelime tuščioje užduočių juostos vietoje ir išsiskleidusiame meniu pasirenkame užrašą Toolbars bei išsiskleidusiame sąraše spustelime New Toolbar

2 žingsnis
Atsidarusiame naujame lange pažymime paveiksliuka COMPUTER ir spaudžiame mygtuką Select Folder

3 žingsnis
Užduočių juostoje pasirodo aplankas Computer, kurį spustelėję galime pamatyti jo turinį.

Triukas su “Vistos“ laikrodžiu

Pridedame norimą užrašą prie laikrodžio.

“Vista“ stebina savo triukai. Darbalaukio apačioje šalia laikrodžio esančioje sisteminėje juostoje galime įjungti savo vardo ar kokio nors kito užrašo rodymą.

1 žingsnis
Spaudžiame mygtuką Start ir išsiskleidusiame sąraše pasirenkame eilutę Control Panel. Atsidariusiame lange paspaudžiame užrašą  Classic View. Lango dešinėje du kartus pele paspaudžiame eilutę Regional and Language Options.
2 žingsnis
Atsidariusiame lange pasirenkame skirsnį Formats. Lango apačioje spaudžiame mygtuką Customize this format....
3 žingsnis
Naujame lange spaudžiame Time. Lango apačioje, eilutėje Time format: įrašome H:mm:ss tt. Laukeliuose AM symbol: ir PM symbol įrašome tekstą, kuris bus matomas prie laikrodžio, pavyzdžiui, savo vardą. Uždarome langą spausdami OK.

Štai ir viskas!

Greitesnė atmintinė

Pagreitiname USB atmintinę.

Greičio niekada nebus per daug. Atliksime kelis pratimus, kurie pagreitins failų kopijavimą iš arba į USB atmintinę.

1 žingsnis
Įstatome USB atmintinę į kompiuterį. Spaudžiame Start ir išsiskleidusiame sąraše pasirenkame užrašą Control Panel. Atsidariusiame lange įrašome manager.

2 žingsnis
Netrukus langas atsinaujina. Jame spaudžiame View hardware and devices. Atsidarusiame lange du kartus pele supustelekime Disk drives ir mūsų atmintinės pavadinimą pavyzdžiui, SanDisk U3 Cruzer Micro USB device.

3 žingsnis
Atsidariusiame lange pasirenkame skirsnį Policies, pažymime Optimize for performance ir spaudžiame OK. Nuo šiol duomenis iš arba į atmintinę galesime nukopijuoti greičiau.

Patarimas

Įjungę gretesnį USB atmintinės darbo režimą taisyklingai išimti atmintinę iš kompiuterio. Priešingu atveju galime sugadinti duomenis.

1 žingsnis
Darbalaukyje prie laikrodžio kairiu pelės mygtuku spustelime paveiksliuką kuris yra po šiuo straipsniu apačioje. Išsiskleidusiame sąraše pasirenkame eilutę Safely remove USB Mass Storage device – Drive(K:)
2 žingsnis
Atsidariusiame lange spaudžiame OK. Dėmesio! Prieš išjungiant USB atmintinę būtina užbaigti procesus (pavyzdžiui, duomenų kopijavimą) bei uždarus langus su USB atmintinės turiniu. Kitaip saugiai išjungti atmintinę gali nepavykti.

Protingesnė “Vista“

Atidarome failus pasirinktomis programomis

Nepatogu, kai du kartus spragtelėjus fail1 (nuotrauką, filmą ar dainą) atsidaro ne ta programa, kurią norėtumėme atidaryti. Pavyzdžiui, spustelėjus dainą, ją atidari ne mūsų megstamas grotuvas “Winamp“ o “Windows Media Player“. Tai reiškia, kad dainų atidarymo numatytoji programa yra “Windows Media Player“ o ne “Winamp“. Aš parodysiu, kaip pakeisti “Vistos“ nustatymus, kad failai būtų atidaromi pamėgtomis programomis.

1 žingsnis
Spaudžiame mygtuką Start ir išsiskleidusiame sąraše pasirenkame All Programs bei spustelime eilutę Default Programs. Pasirodo naujas langas, kuriame spaudžiame užrašą Associate a file type or protocol with a program.

2 žingsnis
Atsidariusiame naujame lange pažymime failo tipą (jį galime atpažinti pagal failo baigmenį), kurio numatytąją programą norime pakeisti. Jūs paisrinkite failo tipą ir paspauskite mygtuką Change program...

3 žingsnis
Atsidariusiame lange pasirenkame programos tipą. Tai bus visų to pačio tipo failų numatytoji programa. Spaudžiame OK.

Patarimas

Jeigu atlikdami 3 žingsnį langelyje Open With nematome programis, kurią norime padaryti numatytąja, spustelime mygtuką Browse.... Atsidariusiame naujame lange susirandame ir pažymime programą, kurią norime atidaryti, ir spaudžiame Open.